damga

is.
1. 印, 章, 鉴, 戳, 玺: soğuk \damga 钢印
2. 印记, 标记, 标志, 记号; 卫生检疫合格章: ayar \damgası (金银首饰的)成色标记 kurşun \damga 铅封
3. 烙印
4. 印花税: \damga kanunu 印花税法 \damga pulu 印花税票
5. 转́ 污点, 恶名: Orada da haksız damgalar altında kalırsan ne olacak? 在那里要是又背上不公正的恶名, 怎么办?
◇ \damga basmak 1) 盖章, 用印; 打烙印 2) 留下痕迹; 留下记号 \damga vurmak 1) 盖章, 用印; 打烙印 2) 留下痕迹; 留下记号 \damgası yemek 留下恶名, 恶名远扬; 被搞臭, 被加上恶名: Bir defa hırsızlık damgası yemiş bir hizmetçiyi kimse evine almak istemez. 一个曾经背上小偷恶名的佣人, 谁也不想要。\damgasını taşımak 背有坏名声: Bu adam taşıdığı damgayı hiçbir vakit silemeyecek. 这个人的污点永远也洗刷不掉。-e \damgasını vurmak 1) 加上恶名, 扣帽子: Adama ceffelkalem hırsız damgasını vurdular. 他们随意地给那个人扣了一顶小偷的帽子。Ona zalim damgasını vurdular. 他们称他为暴君。 2) 使有某人的风格: Osmanlılar ve İranlılar bu sanata kendi damgalarını vurmayı başarmışlardı. 奥斯曼人和伊朗人都使这种艺术带有自己的风格。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • damga — is. 1) Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç 2) Bu araçla basılan nişan, işaret 3) mec. Bir kimsenin adını kötüye çıkaran, yüz kızartıcı durum Orada da haksız damgalar altında kalırsan ne olacak? A. Gündüz 4) Bir şeyin kime …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • damğa — is. 1. Atların və başqa heyvanların dərisi üzərinə qızdırılmış dəmirlə vurulan nişan. Damğa basmaq (vurmaq) – bax damğalamaq 1 ci mənada. Çəpərimə girib, – deyə bəy rəiyyətə badalaq gəldi, rəiyyət öküzünün, atının və danasının buduna damğa vurub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DAMGA — Bir şeyin üzerine işaret veya alâmet koymak. * İşaret vurulan âlet. Mühür …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Damga resmi — Taxation in the Ottoman Empire Taxes …   Wikipedia

 • damga vurmak — 1) damgalamak 2) mec. iz bırakmak Belli semtler, yüzyıllar boyu, oraların sakinlerine belli bir damga vurmuş gibidirler. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • damga yemek — (bir kimse) biri kötü bir yargıya veya nitelenmeye uğramak Şiirlerini bir araya toplayan bir kitap yüzünden kızıl bir damga yemiş. Y. Z. Ortaç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • damga harcı — is., huk., esk. Kamuya ait mal ve hizmetlere vatandaşın katkı payı olarak ödediği vergi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • damga pulu — is. Resmî işlemlerde belgelere yapıştırılan pul …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • damga vergisi — is., ekon. Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıtlardan alınan vergi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • DAMGA-İ VAHDET — f. Birlik damgası. Cenab ı Hakkın birliğini gösteren delil …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • damga harcı — Kamuya ait mal ve hizmetlere vatandaşın katkı payı olarak ödediği vergi …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.